chênh lệch lợi nhuận

09:45, 27/03/2019

Chi phí giá vốn tăng mạnh sau kiểm toán là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận trước thuế của PV Gas điều chỉnh giảm tới hơn 800 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia