chợ tết Hapro

15:22, 07/02/2018

Là một công ty tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã triển khai các chương trình đưa sản phẩm Việt đến tới người dân d

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia