cho vay

08:30, 03/05/2017

Tính đến đầu tháng 4/2017, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt 1.557 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia