chống buôn lậu xăng

08:10, 04/05/2022

Là chỉ đạo của Bộ Công an đối với một số Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia