Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC

15:24, 08/12/2020

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia