chung cư cũ Ngọc Khánh

10:07, 03/05/2021

Chung cư cũ Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong giai đoạn 2021 - 2025. Đây là những khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp độ D (nhóm nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di dời khẩn cấp các hộ dân).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia