Chương trình làm việc 4 ngày 1 tuần

14:50, 09/06/2022

Nhân viên tại Anh sẽ nhận được 100% lương của họ cho 80% thời gian làm việc nhưng đổi lại mang đến 100% năng suất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia