Chương trình phát triển nhà ở Thừa Thiên - Huế

17:11, 05/11/2021

Thừa Thiên - Huế phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đạt 26,5 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 29 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 24 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia