chuyển đổi số

07:45, 23/04/2022

Theo bà Nguyễn Thuỳ Dương, chủ tịch công ty tư vấn E&Y, chuyển đổi số ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng phải trải qua 3 giai đoạn gồm: (1) tối ưu hóa về số đối với mảng dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia