chuyển nhượng nhà đất

16:20, 03/08/2022

Theo Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 12/9/2022, sẽ có 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng nhà đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia