CIMB Việt Nam

18:48, 09/12/2021

Ngân hàng CIMB Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Cty CP Kinh doanh F88, nhằm tùy chỉnh các dịch vụ cho vay, thúc đẩy phát triển các tiện ích tài chính toàn diện đến những khu vực mà người dân chưa có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia