Cizidco

11:36, 25/01/2022

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (Cizidco) làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với quy mô gần 249 ha, tổng vốn đầu tư 768 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia