Có dấu hiệu làm giả sổ đỏ

16:31, 01/11/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An khẳng định không ký 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh chuyển nhượng cho khách hàng (Công ty này không liên quan đến Tập đoàn Hưng Thịnh).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia