Cổ đông

09:45, 26/04/2017

HĐQT CTCP Nhựa Bình Minh (mã: BMP) vừa họp quyết định thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 80% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia