cổ phiếu AGR

16:50, 01/07/2021

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã AGR) đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 256 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với thực hiện năm 2020.

Cổ phiếu AGR bị đưa vào diện kiểm soát
16:50, 07/04/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia