cổ phiếu ILA

07:10, 06/11/2021

Từ ngày 8/11 đến ngày 10/11/2021 cổ phiếu ILA và XPH sẽ bị tạm dừng giao dịch trên hệ thống UpCoM của HNX (tương đương với 3 phiên giao dịch) do chậm công bố thông tin.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia