cổ phiếu LDP

07:00, 28/12/2021

Trong tài liệu cho ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Dược Lâm Đồng, đánh chú ý nhất là tờ trình phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu LDP cho CTCP Louis Holdings.

SCIC thoái toàn bộ vốn tại Dược Lâm Đồng
08:20, 24/11/2017
Nguyễn Cường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia