cơ quan đầu mối

06:28, 06/12/2021

Tại Tờ trình gửi Quốc hội lần này, Chính phủ đề xuất Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông thay vì giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua triển khai đầu tư xây dựng như phương án trước đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia