Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA)

15:47, 25/08/2020

Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM vừa ký kết thoả thuận tài trợ với Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ cho dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cho TP.HCM”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia