Cơ sở 2 Bệnh viên Bạch Mai

11:46, 19/09/2022

Thủ tướng cho biết, trong 5 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối, có 3 bệnh viện giao cho địa phương làm chủ đầu tư thì đã hoàn thành, trong khi 2 bệnh viện do Bộ làm chủ đầu tư thì vẫn dang dở.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia