cơ sở kinh doanh du lịch

09:32, 24/05/2021

Tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội mới có 290 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký đánh giá an toàn Covid-19, trong đó có 236 cơ sở lưu trú du lịch, 49 doanh nghiệp lữ hành; 135 điểm khai báo thông tin với tổng số lần khai báo là 2.092 lượt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia