cổ tức tiền mặt

07:05, 23/05/2017

Một trong nội dung mà CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 sắp tới đây là chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8,6%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia