Coma Group

09:35, 16/10/2018

Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, khiếm khuyết của mẹ - con Tổng công ty Cơ khí Xây dựng  - CTCP (Coma Group, UPCoM: TCK) trong kinh doanh, quản lý vốn và tài sản.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia