Condotel Phú Quốc

09:45, 03/06/2019

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu chững lại do tính pháp lý của loại hình sản phẩm này còn chưa hoàn thiện. Dù vậy, các nhà đầu tư nhận định bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đem lại lợi nhuận h

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia