Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa

07:55, 16/11/2021

Xây dựng ứng dụng di động để mọi người dân có thể tham gia trải nghiệm chuyển đổi số một cách thuận tiện nhất là một trong những nội dung quan trọng trong thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và VNPT diễn ra mới đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia