Công điện của Thủ tướng Chính phủ

07:30, 22/12/2021

Thủ tướng chỉ đạo công an các địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là một trong các nội dung tại Công điện 1767/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia