Cộng đồng tri thức New Galaxy

15:16, 09/09/2020

Căn hộ gần Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu công nghệ cao Q.9… có khả năng sinh lời tốt từ cho thuê nhờ đáp ứng nhu cầu an cư của giới chuyên gia, giảng viên, sinh viên, người lao động...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia