công khai thông tin

14:15, 26/07/2019

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn phải công khai thông tin dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia