công nghệ

09:00, 10/08/2022

UAE đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu bằng cách thu hút các doanh nhân và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền ảo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia