Công trình 40 Lam Sơn, quận Tân Bình

15:08, 04/05/2021

Sở Xây dựng TP.HCM giao Chánh Thanh tra Sở kiểm điểm lãnh đạo và xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình vì để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép có hệ thống.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia