Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 678

08:30, 28/12/2021

Được sự đồng ý của UBND xã, doanh nghiệp đã hợp đồng với một cá nhân “thần tốc” di chuyển 666 ngôi mộ để lấy mặt bằng thực hiện Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia