Công ty Cổ phần điện gió BT1

09:03, 26/03/2021

Dự án trang trại điện gió BT1 được thực hiện tại các xã Hải Ninh, Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) và Hồng Thủy, An Thủy, Phú Thủy (huyện Lệ Thủy).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia