Công ty Cổ phần Lilama 10

11:00, 27/02/2019

Ngày 26/2/2019, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần của hai công ty là Công ty Cổ phần Lilama 69-3 và Công ty Cổ phần Lilama 10, thu về hơn 110 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia