Công ty Cổ phần MBLAND Đà Nẵng

15:23, 26/11/2021

Tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư ba dự án gồm Khu đô thị kiểu mẫu MBLAND, Khu đô thị Đất Quảng RIVERSIDE 2 và Khu đô thị Viêm Trung.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia