Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

11:14, 04/08/2021

Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành 3.325.790 cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 4% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho nhân viên. Mục đích phát hành tăng cường sự gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia