Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO

13:40, 11/03/2019

Ngày 15/3 tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (mã: CEO) dự kiến sẽ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, trong đó sẽ trình kế hoạch phát hành 102,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chia cổ tức 10

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia