Công ty CP Bất động sản HANO-VID

11:11, 28/01/2021

Dự án Khu đô thị Long Vân 2 do Công ty CP Bất động sản Hano - Vid và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang liên doanh thực hiện với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.500 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia