Công ty CP Liên Sơn

09:29, 18/02/2020

Theo ý tưởng đề xuất của liên danh nhà đầu tư dự án bất động sản du lịch sẽ bao gồm các hạng mục như Công viên văn hoá, khu du lịch tâm linh Vinh Phật, khu du lịch trải nghiệm, trung tâm con người,…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia