công ty giá trị nhất thế giới

10:02, 12/05/2022

Công ty dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco đã thế chỗ Apple tại vị trí công ty có giá trị nhất thế giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia