Công ty HanmiGlobal

07:25, 13/11/2021

Tỉnh Quảng Trị mong muốn Công ty HanmiGlobal chủ động nghiên cứu, đề xuất thêm nhiều loại hình dự án thực hiện tại Quảng Trị bên cạnh dự án Cảng hàng không hiện nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia