công ty hóa chất Emerald Kalama Chemical

16:46, 01/03/2021

Để đẩy mạnh quá trình tăng trưởng, công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS vừa công bố việc ký kết thỏa thuận mua lại 100% cổ phần công ty Emerald Kalama Chemical vào ngày 14/2/2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia