công ty tổng hợp hà nội

09:16, 11/10/2016

CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (mã: SHN) đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sáp nhập với công ty ABFG, song thực tế, SHN chỉ còn lại "cái vỏ", còn "ruột" đã là ABFG từ lâu với sự nắm quyền chi phối

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia