Công ty Xây dựng Tín Hiệu Xanh

07:35, 21/07/2017

CTCP Cơ điện lạnh (REE) sẽ mua lại toàn bộ phần vốn góp để sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Tín Hiệu Xanh (Công ty Tín Hiệu Xanh), nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư củ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia