CT Town

16:36, 30/03/2022

Tổng công ty CT Land (một thành viên của Tập đoàn CT Group) và Công ty CP Gỗ An Cường vừa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm phát huy thế mạnh cùng vị thế của hai bên trong ngành bất động sản và các sản phẩm xây dựng, gỗ, trang trí nội thất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia