CTCP Bất động sản Hano-Vid

14:55, 17/10/2022

Liên danh Công ty Cổ phần AAC Việt Nam - Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị số 1B, xã Bá Xuyên, TP. Sông Công, Thái Nguyên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia