CTCP Bất động sản Nhà Bè

17:16, 18/08/2021

Vạn Phát Hưng sẽ mua thêm 59,4 triệu cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ cho CTCP Bất động sản Nhà Bè. Sau khi hoàn thành, Vạn Phát Hưng sẽ sở hữu 99 triệu cổ phần tại BĐS Nhà Bè, tương đương tỷ lệ sở hữu 99%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia