CTCP Cấp nước Điện Biên

10:50, 09/07/2022

UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, do thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia