CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC

15:32, 23/11/2021

Chứng khoán HSC dự kiến chi gần 153 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2021. Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/12. Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia