CTCP Cơ khí và Xây dựng Gia Long

10:05, 06/10/2020

Thời gian qua, có thông tin liên quan đến một số dự án xây lắp thuộc địa bàn 2 xã Nguyên Khê và xã Bắc Hồng (thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội)...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia