CTCP Crystal Bay

14:41, 11/11/2021

Crystal Bay cho biết, số tiền huy động được qua kênh trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất của danh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia